Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祥與劉氏女皆妾段氏出孫男一人永齡女五爲之銘曰

侃侃顧公蚤以文顯  英皇之初甲科則踐詞林宿畱才蓄

不施專對之美惟小試之乃陟憲臺以繩以紏直指一方吏民

奔走民有失所我其舉之吏有不軄我其沮之赫赫之名聞于

朝著予之臬司何奪之遽章貢之間郡事爲䌓公往治之不見

其艱引身而歸年未耆艾有子繼之我事巳代考公入仕五紀

于兹孰不入祿如公者誰嗟哉吳中實多壽耉自公云亾今復

何有梅林之墟築此幽堂有厚德者百世無傷

   明故朝列大夫湖廣承宣布政使司左參議徐君墓碑

  銘

君姓徐氏蘇之嘉定人也曾祖公行祖茂宗皆不仕父瑄以高

科仕至都察院左僉都御史以其官贈茂宗其娶恭人王氏生