Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


足以見其志矣曾祖貴祖達以高年授冠帶父霄以君三載考

最移封順天府丞母蔡氏封恭人君娶王氏封宜人生一男即

節娶周氏一女適楊瑗側室鄭氏劉氏生二男某某三女適嚴

厚戴德歸漢女孫二長適盛有循次尚㓜君之卒諸子奉母于

家於是鄕友今管參議琪時爲禮部郎中及王御史倬與其弟

主事秩相與治喪發其篋無以爲歛其僚友呂府丞獻等咸賻

之始克歸其喪以明年某月某日葬于本縣某山之原旣葬節

𬒳䘏典詣 闕謝巳來申前請其狀則管君之所造也乃按

而序之爲之銘曰

偉矣高君白晳而豐匪豐其貌惟量之容凡人可親亦惟樂易

持以治人人亦以治赫赫南甸實古鎬京官府參錯民庻豐盈

文移旁午曰多留務京尹居中仰承俯顧爰以簡靜馭其䌓雄