Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二長適楊美琚其一尚㓜洪奉命出廵聞其父喪入 朝領

檄將歸守制來告曰洪不幸懼此大故今當治葬惟吾父官五

品謹按令典得樹碑于墓敢以狀上願書其文𢌿之予嘗主

試文塲洪爲所取士及洪初知吳江又爲鄰邑知其善政爲多

今又以才御史稱于憲臺人謂其固能自立亦其父之教也乃

序其事而銘之府君葬于鄞之上儒山葬之日則卒之明年某

月某日也銘曰

南有鎬京實多畱務惟夏官卿屬有庫部孰從甲科擢居司副

美矣金君當此賢路君在童年其志巳奇執卷感悟豈背其師

入仕則優學惟其時以我所得弟子是資庫部皆勞獨有餘𥙿

吏退嗒然莫展才具吾食君祿其祿則豐吾居君位其位

亦崇弗畏入畏當保其終鄕閭熈熈黃髪諸老相慰以言公歸