Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甚至盛公没君哭之慟及是君没朱公尤哀悼之乃爲狀授其

子正等於是直來給部符將歸守制以予有斯文之雅泣告曰

不幸先君棄諸孤卜葬有日矣敢以墓上之文請幸憐而𢌿之

予曰唯唯乃據其狀序而爲銘銘曰

維侯之先從宋而遷松水卜居殆數百年烏泥之涇來自唐鎭

世濟隱德發于後胤維朝請公仕以學優惠政及人兩佐大州

國計所資民不煑海相奪且傷孰爲之宰乃擢運司有疏具陳

朝議韙之直指出廵隱然高垣竝手以築商賈集焉邊餉斯足

SKchar不乆任遽引其身俯視無憂家有朝紳昔時甲科今遺其子

俄渉崇階曰有詔㫖孰不富貴考終則難孰不壽考嗣後則單

藏兹維深刻石以表百世之餘識其宅兆

   明故兵部武庫淸吏司郎中吳君墓碣銘