Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尤爲今少傅鈞陽馬公所知以君敏而能守常有推薦意而君

不幸病矣君諱鋆字汝礪出吳江名族㓜則好學父母憂其質

弱不能止稍長徧從良師受經與其弟鎣竝以文名于時同輩

推讓以爲不可及竟以縣學生舉於鄕成化丁未登進士第觀

政工部遣爲大臣營葬俄聞母喪服除初授兵部主事分掌武

選陞貟外郎再陞郎中始專掌武庫治事如家竟以勞得疾葢

居官僅八九年年止四十八卒之日爲弘治巳未某月某日也

以明年某月某日葬于祖塋之側曾祖曰爲祖曰效皆不仕父

曰璩有文行累封武庫司郎中母李氏累贈宜人君娶汝氏南

安知府訥之女累封宜人子男一妾顧氏出三歲竟夭汝宜人

奉其舅命以鈭之子某爲後女一人贅陶煒君爲予所取士念

其止此宜爲銘以慰之銘曰