Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公服闋數擬進用竟改刑部右侍郎持法平正屢與同列忤至

權要請託不行積怨巳甚亦不䘏也偶被疾少間猶夙興而朝

退而治公事如常時其勞瘁巳甚竟以成化十二年十二月八

日卒享年五十四公貌莊重眉目秀偉望之聳然平居對妻子

無惰容見小吏必束帶性更孝母夫人嚴厲聲色稍不和輙跪

以請罪延接士大夫禮度雍容見後輩可教必加奬進後多顯

于世自少SKchar學公暇輙手一卷不釋凡古人議語往往成誦作

字雖率爾亦楷正不苟爲郡多正繆俗鎭江祀漢隱士焦光爲

冕服𧰼及左右侍衛如王者公以爲非法始易去至蘇且易從

祀孔子諸賢塑𧰼爲木主及秩鄕賢祀典次第先時歲迎春于

東郊百戲前導觀者塞途公悉屛不用識者以爲合禮公諱鶚

字一鶚其先爲莆陽林氏出唐金州刺史嵩之後五季徙台之