Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國朝仕者不絶然無甚顯者公㓜失怙生有高資能自𡚒於學

期必取科第㳺學于外族人有𨽻尺籍于蜀中者往依之學成

弟子多從受業然益困無所遇翛然西歸舟行峽江偶墮深淵

中自分必死矣忽(⿱艹石)有物扶其足而起適得漂櫓負而登岸人

異其事謂公後當顯竟以儒士舉于鄕天順甲申遂登進士第

成化乙酉授南京刑部貴州司主事己丑陞湖廣司貟外郎治

獄明決爭訟者一訊輙得其情據律剖斷庭無畱獄人皆稱之

壬辰擢湖廣按察司僉事分廵一道明決如在刑部時所至郡

縣興舉廢墜尤好奬進人才敦勸民俗不專以簿書爲事俄苗

㓂𥨸發 詔岀兵勦之文武大臣或不相能公適以事在軍中

曰自古未有大臣不和而能成事者況用兵又事之大者乎爲

反覆開解大臣感悟㓂卒平公當紀功則有以婦女首級徼功