Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


名與祿崇德及位顯畱務則多志克大展疇咨(⿱艹石)采古難其才

工役屢成山有餘材西望大江浩然去志公身可扶何隔斯世

帝念老臣 恩典嘗頒不終享之巳葢其棺陳其牲醴治其塋

域 邦國之典郡邑之職嗣續有人喪服纍然以弔以哭賔客

連連 國無耆俊鄕乏名賢何以考之刻石于阡

   明故太中大夫資治少尹山西等處承宣布政使司右

   參政致仕祝公神道碑銘

祝之先葢以太祝之官爲氏或曰出黄帝之後以國氏春秋時

稍見於鄭衛漢有九江祝生宋多名士而江閩最著逮元有曰

碧山者自松江來爲海道都漕運萬戶府經歷陞平江路緫管

英邁有文卒葬吳中子九𪔂遂著籍長洲九𪔂生子潛子潛生

景章皆不仕景章生煥文材敏行修在國初以瞶疾不在察