Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


掠邊將議出師顧馬多病死奏乞甚急公日坐堂上選閱至發

數千匹不足更出庫銀數萬兩往市當是時公巳嬰疾復治馬

政過勞疾益作凡再上疏乞休致朝廷率勉畱之巳而疾劇

竟卒辛酉四月十六日也享年五十九以卒之明年某月某日

葬邑之某處公娶同邑許氏贈恭人繼娶東安許氏贈刑部貟

外郎瑛之女封恭人男子四長即斯可次行可際可學可女子

五長適謝天經次適林嵩俱縣學生次許適姚明清餘尚㓜公

性度寛綽與人處更和易杯酒相對醉輙㤀形素不尚竒詭之

行然兩冡宰皆一世名臣公爲其屬受知信任亦足以知其爲

人矣葢狀云然爲之銘曰

太㒒古官見周冏命后聖攸資曰㒒臣正厥後失職惟以馬政

漢興設官修馬復令循至于唐閑厩益盛惟公早歲岀由甲科