Page:Sibu Congkan1588-唐順之-荊川先生文集-12-08.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


羸卒数十人守之燃柴烟以疑賊賊至果避蛟龍趨

滑石公分兵兩岸而潜以小艦載勁卒数十伏葭葦

中賊營扵中洲以護濟濟且半公以艦乗瀧急衝之

兩岸軍譟而前有酋騎而水立挺鏢當艦公舍艦跳

水斬鏢酋人騎皆踣洲上賊辟易賊濟者西奔巢未

濟者却東走上山而復潜趨蛟龍灘以濟洲賊孤

軍攻洲兩岸軍始至下水夾攻之洲賊後行擠墮淵

溺死無筭其前行盡俘之得生口首級若干𭣣賊𠩄

掠牛畜之在兩岸者是役也以五百人破八千餘賊

公用奇徃徃如是復以功遷都司同知嘉靖六年