Page:Sibu Congkan1594-歸有光-震川先生集-12-02.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官吏人舟之費無慮數萬故蘇文忠公常以為言欲

罷之而崇宣之際廼再使焉競𠑽上節官為此書獻

之又明年而青城之禍作矣可勝嘆哉夫髙麗與遼

接壤其勢不得不奉其正朔而尊事之而畧於待宋

於時中國之體亦卑矣永祐不知喪敗之已迫區區

猶事逺■至建炎以後事勢益異乃欲從三韓結雞

林以奪二帝之駕其為迂謬真可笑也臨安去四明

僅隔一浙水常惴惴有不測之虞遂謝却其使迄於

宋亡觀競之書頗欲尊崇中國而予獨以歎宋之不

競也