Page:Sibu Congkan1596-歸有光-震川先生集-12-04.djvu/182

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱彼兕觥萬夀無疆當此之時上下之間可謂驩肰

矣今之為古文辭歌詩者固以見州人忠厚之至而

侯之不距逆其意其於州之人尤有情也故嘗以為

國家設官具㳒令而已而必𨕖其人夫以父母之道

治其民此豈㳒令之所及耶蓋其意亦以此望之而

已若孫侯豈非行古之道者哉太學上舎王君某太

倉衛人知好文學懼後人之軼其詞乃裒為巻而俾

余敘之時嘉靖四十年六月某日此文從抄本與刻本異

  朱太夫人六十夀序

宛陵進士朱應秀一松其先君二峰先生嘉靖十三