Page:Sibu Congkan1598-歸有光-震川先生集-12-06.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子之成人以卒君貌頎然黑而髯任氣役人欲學其

父然不如其父時其父時安亭號為富庶正徳以來

户口日耗田荒不治故家厪有存者君以大户奔走

兩縣無寜居故雖強力莫能振君卒于嘉靖十九年

月日年五十有二娶陳氏男子子三人果善繼善述

復沈氏女子子二人適某某沈果以是年月日葬某

原果讀書好古其妻宋太師王文正公之二十二世

孫予妻之妹也予是以往來安亭而嘗與果遊于其

葬也為之銘銘曰

維崑東境昔稱繁盛吏失其政人以疲命小大倀倀