Page:Sibu Congkan1604-歸有光-震川先生集-12-12.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


先皇昔在宥世道尚亨嘉朝廷制作盛公卿議禮譁

庶僚或登庸諸生多起家蹇拙遭時廢荏苒謝年華

不得寄一命空慙讀五車迨乎鴻羽漸幾將龍馭遐

暫有靑雲望奈何白髮髿黽勉小縣吏奔走大府衙

循已常黯黯看人方呀呀何地棲鸞鳳並處混龍蛇

世途行益畏吾生固有涯萬事巳如此一官豈足賖

行矣歸去來莫使微名汚平泉記草木寢丘任菑畬

補亡綴貍首考古注君牙期以餘日月方將㩜雲霞

自是性所適良非爲世誇苟無媿尼父或可俟侯芭

  隆慶己巳赴京寓城西報國寺贈宇上人