Page:Sibu Congkan1610-黃宗羲-南雷集-8-1.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


墮地不見則又以其奩中之珠塗飾置於鐘内海警旣息

迎還於寺郭氏萬暦壬子甲寅所見者此也崇禎甲申

和爲住持又將此僞造者質酒於纓絡河久之始復寺中

是故阿靑王舍利不特僞造卽其僞造者亦不一人一事

余之所聞自嘉靖以來者景濓碑文作於洪武十二年

今二百九十三年耳巳不勝其僞如此豈自⿰氵𠔏武以上歴

一千九百七年之久舍利依然爲劉薩訶故物𫆀且洪武

來舍利不出境內啟閉一二山野驅烏之手⿰氵𠔏武以上一

歸官庫再入臨安一入燕京流轉不復一寺其譸張爲幻

更復何如𫆀然則景濓碑中之神異亦不過世俗自欺欺

人之說一如郭陸遂從而拾之𫆀或曰是在觀者之誠否

卽如碑言松枝放光何關舍利曰不關舍利是名妄見豈