Page:Sibu Congkan1614-黃宗羲-南雷集-8-5.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自袁了凡功過格行有志之士或倣而行之然不勝其計

功之念行一好事便欲與鬼神交手爲市此富貴福澤之

所盤結與吾心有何干渉其甚者呫呫於禽蟲膜拜之習

流轉極惡恃其功過相折放手無忌者有之矣使其知心

量之無窮黽勉一生事事不敢放過而亦何功之有當君

之時武林程元如以⺊著吳茂先以醫名兩人皆與君交

有所疑者待君而决君亦間應握粟之求無不奇騐其藥

籠常畜善藥以起貧子滿腔子是惻隱之心於君不可見

乎生于萬曆辛丑正月三十日卒于康熙庚申九月十日

年八十娶周孺人子女各一鳳岐增廣生壻馮圖獻孫男

四人湛遠朝瓔皆廩生弘遠士遠皆庠生孫女一人壻劉

曾矩庠生曾孫五人景儀景屺景星景福景榖曾孫女一