Page:Sibu Congkan1614-黃宗羲-南雷集-8-5.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也故嘉隆以前之士子皆根抵經史時文號爲最盛固未

嘗以之流行坊社間也萬曆丁丑馮具區集籍中名士文

彚刻二百餘篇名藝海玄珠至癸未具區爲房考刻書一

房得士錄此京刻之始也然壬辰尙缺三房乙未缺一房

至戊戌而十八房始備婁江王房仲閱藝隨錄此選家之

始也辛丑遂有數家自是以後時文充塞宇宙經史之學

折而盡入於俗學矣然文之美惡一聽其人故毎科新貴

出其揣摩之具示人以甘苦所在選家從之朱墨商量銖

黍億測某也名家某也弋𫉬一科之風氣一科人自成之

也今也不然新貴刻稿自揣不厭世目則取其所與之人

之文而刻之一卷之中不勝其雜也選家所徵名稿一科

不能數人行求於𮑮落不偶之老生取其火燹墨汚之棄