Page:Sibu Congkan1631-錢謙益-牧齋初學集-32-08.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


神錫祕祉靈泉神芝誕育夏卿雒邑隳突天𧇊

地圯親賢在庭食竭力盡抗辭談笑𫉬此利貞

肝膽輪囷碧血不化鬱爲神靈雒陽城下思鄕

之夢遄歸 帝京節婦有孫孝子有子惟我有

臣天包元命國叶貞符純嘏合幷卽圖立廟

帝命洊加揚芬億齡金銷石泐汗靑凜然敬斲

斯銘

  金節婦錢氏旌門銘幷序

崇禎八年巡按浙江御史臣某言紹興府山隂

縣民金某妻錢氏年十八歸於金二十三而寡