Page:Sibu Congkan1632-錢謙益-牧齋初學集-32-09.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉亦有三善焉東漢以後之史皆成於異代今

以昭代之人作昭代之史忌諱弘多是非錯互

公羊託指于微詞韓愈戒心于顯禍一難也遷

固之書討論於再世晉唐之史假借於衆手今

以一人一時網羅一代之事旣非耑門服習之

學又無史局纂修之𦔳二難也龍門之採世本

也涑水之脩長編也述作之源流筆削之先資

也今之紀載紛如其可資援据者或寡矣遠無

徵于𣏌宋近或指乎隱桓三難也公之爲書也

果斷以奮筆采毫貶芥不以黨枯𬽦腐爲嫌此