Page:Sibu Congkan1634-錢謙益-牧齋初學集-32-11.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臣等㳟承 明命矢天誓日安敢上下其手以

自取罪戾謹合詞覆奏以明文某之無他疏入

 上赫然震怒下言者于獄而文君故以廉辨

考最將入爲 天子之近臣行有日矣文君之

門人嚴子渡沆吳子聞禮輩作爲歌詩誦美其

事而請余爲其敘余惟 主上神聖𭰹知垂旒

端冕之外蒙蔽時有於是小人乗閒抵𨻶遂如

蜩螗沸羮𬖂筆告訐始於朝堂投匭飛章徧於

閭里 上始而爲之動中而疑旣而厭然未有

能抜本塞源𭰹明其不然者也自文君之誣得