Page:Sibu Congkan1635-錢謙益-牧齋初學集-32-12.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


閒是故今日之燕鼓吹不必鹿鳴籩豆不必棠

棣釃酒肥羜不必伐木而君臣懷焉朋友洽焉

家人婦子宜焉小雅之遺猶有存者斯可以觀

也然則與于方氏之燕稱觴沃洗卒事而退徒

以爲生辰爲壽之嘗而懵無觀感者斯猶在君

子之後也巳孟旋以萬曆丙午與余同舉于南

京孟旋弟畜余者十五年于此登堂拜母退而

歌棠棣伐木者宜莫先于余矣然余文不具書

者以爲小雅之廢興所關于世道甚大謹而書

之則余二人之交誼固可以包舉也是爲序