Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出焉天地之情物生焉傭工記名姓小儒箋蟲

魚其于硯也猶無與也貪夫用以把算子酷吏

用以書獄辭或媚權而飛章或乞哀而書表其

爲硯之辱終古不能浣也必也窮經而好古澡

身而洗心以磨礲比德焉以介石比貞焉其不

爲硯辱也斯爲能保硯者乎是故凡翫好之物

易于保有而保硯爲尤難戈子之以保硯名齋

也其將保其易者乎抑將保其難者乎文甫之

父子安貧矯志不失素風其能保斯硯以詒後

人也亦必有道矣吾邑繆侃仲素嘗得述古圓