Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之集巳束之高閣不觀而況荆川以上者乎勝

國諸君子且不能舉其氏名又況于師友淵源

之際乎敎學相SKchar倀倀然徒以苟且尺寸豪末

爲意而古聖賢之書帝王之制度欲其先著于

胸中如虞文靖之所稱于蜀學者其可幾乎自

余里居以來士友之下問者未嘗不諄復告之

而俗學之蠱晦巳久余之力固不足以表襮墜

緒障百川而東之也萬曆癸丑毘陵白君紹光

以進士乙榜署嘗熟學敎諭疏穢訂頑緝文厲

行立五經社分曹課試四方名士翕然來從君