Page:Sibu Congkan1638-錢謙益-牧齋初學集-32-15.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行皇帝一月堯舜諸公何忍奪其年 大行皇

帝詔以明年爲泰昌元年今奪之以奉 今上

詔以今年八月後仍爲萬曆四十八年今奪巳

讓之殘年以歸 大行此一議也於祖非順於

考非孝臣子以婦寺之忠陷 主上於不順不

孝於心忍乎給事魏應嘉曰新君卽位歲餘而

仍舊號似爲不吉公曰帝王以日易月自是變

禮帝王亦人子也豈有人子居喪從變而以從

親號爲不吉者假令 大行以明年正月朔升

遐 今上柩前卽位將以終年從舊號爲不吉