Page:Sibu Congkan1639-錢謙益-牧齋初學集-32-16.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能爲貫高我獨不能乎吾不可以再辱矣乃呼

酒與其弟大夏從弟大武訣別趣和藥飮之未

絶復雉經而卒天啓乙丑九月十四日也享年

五十後三年丁卯 今上卽位僇逆奄贈公太

僕寺少卿命法司更定先朝爰書於是公等六

人𡨚狀始白嗚呼痛哉公登萬曆丁未科進士

除泉州府推官移病免歸改嘗州府儒學敎授

稍遷國子監博士是時黨議已成朝右以東林

相抉讁斥逐殆盡公歎曰昔賈彪不入顧廚之

目西行以解其難吾不預東林正可以彪自况