Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


登字子魚世居嘉定羅店鎭曾祖諱棣祖諱翊

以孝弟力田起家父諱大有嘉靖戊午鄕貢母

傅氏此君之族出也少爲文章汲古振奇大變

吳中舉子熟爛之習萬曆壬午舉鄕貢十上不

第授都察院都事以老此君之履歷也罷公車

年力方富迄不復往以有母在也年七十舉觴

流涕謝絶賀客痛父之無年也偕計吏北上夜

亡其行橐有司窮治勒主家賣驘以償君憐而

舍之年幾艾生子德開人以爲冥報君之孝友

忠信仁心爲質皆此𩔖也余於孟陽之狀取其