Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書𭰹刻慙彼幽扄述德纘言惟君有子庶無媿

辭訊于舊史舊史樸學質勝斯野掇其緖餘以

告來者

  曹府君墓誌銘

崇德曹廣舉崇禎庚辰進士歸而將葬其父乞

銘于舊史氏錢謙益曰廣之先世家歙之巖鎭

以貲雄里中吾祖逐什一行賈于淛樂崇德之

土風將⺊居焉吾父生于斯長于斯念先人之

遺志命吾兄弟母去此土也曹之定居崇德自

吾父始也吾父年十二卽代吾祖治家政有獄