Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


資於後昆譬之種樹梓漆食於易世 祖宗養

士之効豈不大哉司馬之殁也其子騰芳濟芳

請於朝 詔贈太子少保給祭葬錄一子入胄

崇禎十三年十月大葬於靈巖鄉之新阡俾

謙益書其隧道之碑謹按故資政大夫兵部尚

書申公諱用懋字敬中特進光祿大夫左柱國

少師兼太子太師吏部尚書中極殿大學士贈

太師謚文定申公第二子也母封一品夫人吳

氏公爲諸生文定在舘閣折節讀書如後門寒

素文定賢而愛之閒嘗蒐討掌故講求邊務以