Page:Sibu Congkan1644-錢謙益-牧齋初學集-32-21.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


志死或困於無聞則不可以不表也嗚呼表其

墓云

  鎭遠侯勳衛顧君墓表

君諱承學字思敏以封鎭遠侯贈夏國公諱成

者爲八世祖以贈太傅謚襄恪諱溥者爲曾祖

以贈太子太保謚榮靖諱仕隆者爲祖榮靖之

長子謚榮僖諱寰無子以弟宇之子承光爲後

故承光得嗣侯而君以次補勳衞帶刀侍衞

賜雲肩飛魚服與春餠之宴宴之不舉者三十

年所矣朞年卽乞歸以萬曆二十三年卒年六