Page:Sibu Congkan1644-錢謙益-牧齋初學集-32-21.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居嘗稱引 高皇帝御奉天門訶問散騎舍人

衣新衣事以勑戒其子弟君旣沒大猷嗣守環

衞不半歲而歸學文修行一如君之爲於是君

之家敎始顯聞於天下崇禎二年余再罷官南

歸道出廣陵大猷求余文以表君墓余往識大

猷奇其爲人訪問其家世語之曰子他日當爲

郭忠武子之先人亦猶忠武之有景南也大猷

心識其言二十年來毁家爲國窮老而不悔者

徒以予言也嗟乎以琬琰之書考之君之生平眞

無愧於景南而世或以余言爲然矣大猷雖窮