Page:Sibu Congkan1644-錢謙益-牧齋初學集-32-21.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


屏晏然府君沉塞有氣形貌魁碩仲兄解囚囚

中道逸去府君挺身見大府慷慨白事大府奇

而釋之伯仲與人無崖岸邑屋少年易而侮之

府君在坐人無敢陜輸視伯仲者兩季弟病疫

省視湯藥不避垢穢人或以謂府君府君泣曰

我子視諸姪稍長卽有傳染猶愈于死吾弟也

府君念母勤以立身揚名爲已任下惟矻矻不

少休母與二季相繼病府君窮百道治之形神

殫瘁母病良巳而府君遂不起卒之日隣里巷

哭行路之人皆歎有泣者萬曆戊子之四月也