Page:Sibu Congkan1645-錢謙益-牧齋初學集-32-22.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聽事婦旣抱子朝於尊章必匍匐叩稽上食乃

退荆觀賀之自出越梁過宋比於孝娥豈偶然

哉傳荆觀者徐媛媛以工筆札名多粉澤之語

余以爲於觀不倫也作荆觀傳

  楊烈婦傳

楊烈婦者尚寶少卿富順楊述中之女也號曰

二姑少習管彤潔齊莊敬年十六適同郡郭懋

宏十九而懋宏卒無子烈婦以死自誓書古烈

婦詩於衣帶閒曰妾心一片鐡不與紅爐滅妾

髪可剪頭可截蜀人聞而義之居十八年懋宏