Page:Sibu Congkan1646-錢謙益-牧齋初學集-32-23.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


備於我先君之壙志而志行之抑没而未章者

嘉定唐叔達巳誌而銘之矣余不敢以再告而

吾家之流風本俗不可使其美而弗傳也謹而

書之以示後之人俾勿忘天啓三年閏十月從

父晜子謙益謹述

  明旌表節婦從祖祖母徐氏墓誌銘

萬曆三十四年巡按御史楊廷筠言嘗熟縣故

民錢順理妻徐氏寡居苦節五十餘年鄕老列

其狀按騐不妄請得旌表門閭如會典禮部覆

覈以聞 制曰可三十六年四月符下所司行