Page:Sibu Congkan1647-錢謙益-牧齋初學集-32-24.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 持論一味主於和平絶無欹帆側柁之意特

 忌者不知必欲以伐異黨同之見盡力排擠

 使之沉埋挫抑槁項山林而後快假使先生

 得乘時遘會吐氣伸眉以虛公坦蕩之懷履

 平康正直之道與天下掃荆𣗥而還太和雍

 熙之績豈不立奏而無如天心未欲治平人

 事轉相撓阻歲月云邁白首空山徒令其垂

 老門生閉戸誦讀共抱圜桃之歎此式耜於

 編纂之餘而竊不勝世道之感也因幷述之

 以綴於後崇禎癸未八月門人瞿式耜謹跋