Page:Sibu Congkan1649-錢謙益-牧齋初學集-32-26.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牧齋初學集卷第八十八

  制科

 萬曆三十八年

廷試策一道

臣對臣聞帝王之治天下也必有畫一天下之

大法而後上下之紀綱肅必有貫徹天下之眞

心而後上下之命脉通何謂大法名實相稽威

德相御下不得有煩囂之國是而上不至有壅

遏之國成此宇內之大同也不可以假借者也

何謂眞心堂階一德宮府一體上不以積疑爲