Page:Sibu Congkan1661-錢謙益-牧齋有學集-12-06.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


服餌金石化道圓成還入諸趣而觀音以慈悲加被

福能轉壽如珠雨寳觀音之慈悲也易與孔子之生

也仁也皆性壽也兄之長生度世取諸此爲足矣何

事如曇鸞之訪求仙籍爲菩提流支所唾棄哉余之

所以祝兄者如此當兄掌衛進秩余有文奉贈敘閣

衛觭勝之詳識者謂可續王弇州錦衣志之後今之

祝兄推言其所以致壽者庶幾班氏論漢武之湥旨

又弇州之所未及兄固精曉經義不以爲頌禱之常

詞而慗置之也

  嘉定金氏壽讌序