Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


魁戎首者彼誠以忠孝爲厲己必欲斬艾之俾無易

種其流毒不滋𢡚與予之銘仲通也匪仲通是爲庶

幾藉以堲讒說于斯世且使斯人之徒或聞而少愧

也旣又長言以爲之辭并寫余之所以哀仲通者其

辭曰

謂子有目兮孰矐而矇之謂爲無目兮胡昭質之不

虧梁崩及兮天柱隳昧芥目于一塵兮炯千秋之在

斯嗟十目兮徒爾爲金銷石泐兮黨論不施五緯芒

寒兮砥柱曷𢑱刻好辭于琬琰兮宜陵谷其永垂

  周安期墓誌銘