Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其家風者也晚年𢰅吳都㳒乘餘百卷蠧簡齾翰捜

羅旁魄其大意歸宗紫柏一燈標此土之眼目又以

其間排纘掌故訪求時務庶幾所謂用我以往者弘

光南渡詒余書數萬言條列東南戰守中興建置事

宜鑿鑿可施用余將疏薦而未遑也亂後移家西山

與余執手嘘嚱酒半脫㡌垂頂童肰顧影長歎以謂

老可踐而死可貰也丁亥八月發病不汗卒無子以

季弟之子人𭣣爲後生四女皆適土人與其妻沈氏

合葬吳縣之藤箐山旣葬弟永言永肩泣而言曰吾

兄巳矣其生不𫉬以功名顯有志于文章禪悅皆有