Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/161

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戌㑹試副禮部右侍郎董倫主考取胡廣吳溥楊子

榮楊溥胡濚等爲名公卿成祖入靖內難或云遯去

不知所终或云盛庸兵敗自縊死以衣冠歸葬嘉興

常豐里文忠之謚載嘉靖嘉興續志或云建文時特

謚或曰景泰時禮部胡濙請之寔錄無徴野史錯迕

莫可考据其以不屈節而死與諸忠臣接踵爭烈則

無異辭也屯田君者太常八世孫也諱斗光字明水

改名道素字玄期祖交州知州文登父抃舉萬曆巳

未進士天啓元年除工部虞衡司主事調營繕司奉

勅偕內臣黃用督造桂王府第于衡州七年秋兩殿