Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/163

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


縣有異政寶坻乘城𨚫敵功尤偉弘光初量移工部

虞衡司主事瀝血上書爲父白見𡨚狀移病請假國

亡後自屛草野行吟坐泣呼憤祈死越三載以病殁

人謂高有三忠焉太常忠而死者也屯田死而忠者

也虞衡以孝始以忠终者也國家重熈累洽士服舊

德箕裘相望若高氏累世忠孝靑簡輝眏垂三百年

斯則宇宙之間氣琰琬所希有也舊史氏曰弘光皇

帝南渡初謁孝陵告奠甫畢卽顧問懿文太子寢園

享祀云何都人傳其語以相訝及其卽位命脩舉革

除典祀追尊上祀悉予遜國諸臣謚優恤備至北轅