Page:Sibu Congkan1671-吳偉業-梅村家藏槁-8-4.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


梅村家藏藳卷弟二十五         文集三


 雜文三

   梁宮保壯猷紀

洪惟我 世祖章皇帝大統旣集王公卿士勲在盟府武成吿𩔖四海攸

同地大物盛其或有先服後叛則命將岀師往征之繄熊罷不二心之臣

是賴時有若關陜梁公西定雲中南平江海咨於有衆嘉乃丕績則 天

子以褒崇之禮答焉公旣拜揚休命躋上將列孤卿居安思勞懋修厥職

輒以其間追溯功次而籍記之曰臣化鳯待罪行間奉 神靈効任使常

懼濫膺賞率以不免於戾庸敢伐當時事以自言勲夫兵者 國之大事

當爲後世法苟不著我師之所以得敵人之所以失此非 朝廷昭示武

功與微臣訓勵將士之深意也謂臣偉業曾忝史官頗習其行事而屬紀

之以文旣辭不獲命則謹書提督軍務總兵官太子太保左都督梁公諱

化鳳字冲天一字澧源陜西西安長安縣人也中順治三年進士四年授

山西大同府陽和高山衞守備五年十二月初三日姜瓖據大同反陽和