Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有竺上人廣集衆因樓開白玉地布黄金寶印當胷神珠出掌乃見塔光

緇庶共仰非虹非蜆非煙非雲絪緼定水布𮑮香林二龍蜿蜒石佛示相

道樹交枝戒月對望長者施鐘僊人練火千層普照燃燈佛所一燈一佛

什迦分身大度濕生震澤之濱網𦊙莫𫉬漁師夜泣老僧難辨神魚得失

七十二峯若恒河沙浮般若鏡開SKchar曇花大道慈悲作清淨觀如燈取影

卽心成岸求魚不得得玅善果投竿稽首歸於佛土囚大海水人魚同游

彼網𦊙刦此刀兵憂刀兵刦起塔光亦止佛不能救人魚同死素上人者

竺公子孫代佛慈憫聽塔鈴聲𡻕更一紀此光當復伹崇佛事衆生受福

凡此衆生兵燹百城如魚漏網命懸釜鬵頭目腦髓皆非吾有胡惜外命

積金如斗佛云放生得長夀報況此燈光陰幽畢照仰視塔光如見兩公

乘願再來在佛光中善信皈依合掌喜捨視此刻辭以告來者

   重修太倉州城隍廟碑記

太倉之爲州也在弘治九年而廟始於二年其未爲州也則爲崑山州城

隍祠崑山州之祀城隍始於此乎日非也改也烏乎改崑山州治在今太

倉衛基泰定甲子始卽州之前立廟其後州治遷而廟之祀如故也今廟