Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有毛髮緩急坐視不一援手者比比然耳爾姚君所篇乃若是是烏足信

哉已而念王子名知人能自植立恥隨俗浮湛其言又似可信蓋余之意

中久矣有一姚君矣今年秋姚君沒已五載君之仲子震介王子來謁余

接之容蹙而辭哀詢其所欲言則已厯繫君生平善行再拜而請日先子

之蚤廢舉子業不獲沾一命思用詩書亢厥宗也唯寐始忘之而震兄弟

不敏尙未克以儒成名今先子體魄將入土儻徼惠於大人君子實𢌿矜

之錫以片言鑱諸⿱穴之 -- 窆石則先子猶不殁也余感其意之甚誠而言之有禮

因𢥠然深有動於中焉古云爲善者譬若藝禾能令嘉種世世不絶其姚

君之謂乎以君子躬備純德謂宜優游自適享有五福迺身旣隱約於布

衣而復嗇其年俾志業弗得盡展是豈天意果難臆測哉夫亦篤於姚氏

欲其必久積而後大發俾嘉種之堅好穎栗迄再世而是任是負也余蓋

卽震之摭行焯能急於不泯其親益知爲善者自必有後方以佹識其子

先失其父爲憾而又何能以不文牢讓也耶按狀君諱葉𦙍華其字系出

饒州至明膺宣公始遷蓀溪又傳十一世爲文學蓀谷公君卽蓀谷公第

五子幼警敏不肯躡庸人後蓀谷公器之命庀闔宗事事胥就理其治生