Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詩有年譜由來尙矣昔賢謂少陵詩爲詩史宋魯訔撰註冠以年譜今注

佚而譜存紹興中趙子櫟亦著杜詩年譜一卷不逮魯譜之密蘇長公集


多諷切時事亦詩史也施元之蘇詩註家綿津中丞栞校復訂正王宗稷


東坡年譜列於前使人開卷瞭如然則年譜與詩非相爲表裏歟婁東吳

梅村祭酒詩風骨道上感均頑豔黎城靳氏集覽最爲詳洽吾鄉吳枚葊

叟增刪之爲箋註嚴少峯太守梓而行之亦以未見年譜爲憾秪錄陳顧


兩公撰墓誌行狀謂畧見一斑僕屢欲搜輯成編而未之逮比來司鐸太


倉顧君雪堂示所著先生年譜四卷出入靳吳兩註兼据迓亭程君編年

未刋本次第纂攷並詳紀世系具見苦心喜其篤雅好古能蒐采鄉先生


之往蹟雖爲功較易而用心較勤其分卷亦較倍益以見祭酒之爲詩史


直可追杜蘇而後先頡頏焉適嚴迪甫觀察遠宦隴西將郵致其譜附吳

君箋註本爲合璧余旣樂雪堂乃祭酒之功臣尤望迪甫爲前人克紹箕

裘也書此以報雪堂并寄觀察以代簡

道光乙巳夏日元和宋淸夀芥⿰木睂 -- 楣