Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  筆記云憶吳之祖竹臺公與先君子爲筆硯交白首相歡其父禹

  玉受業於余余子又受業於禹玉蓋三世通家矣今日闈中推轂

 之語雖捧土增山要亦添花著錦余豈貪天功以爲已私耶 李

  繼貞與門人吳禹玉書去秋得鹿鳴報爲之起舞今春在闈中親

 見塡榜得令郎首冠多士益喜躍不自禁兩相國知不佞同里卽

 詢家世來厯一一置對兩相國亦自喜慰無量思令先尊與家大

 夫筆硯一生不得鄉校乃不佞三入闈得賭桃李之盛而令嗣一

 飛沖天又不似鄙薄苟然而已此豈非造物之嗇前豐後亦爲善

  者之必有餘慶與門下自此可收郤書本打帳做大封君若復戀

 戀雞肋恐作第二人將不免爲令郎所笑善刀藏之何如

 殿試一甲第二名授翰林院編修 復社紀畧是科延儒欲收羅名

  宿密囑諸分房於呈卷之前取中式封號竊相窺伺明睿頭卷卽

  偉業也延儒喜其爲禹玉之子明睿亦知爲舊交之子偉業由此

  得冠多士烏程之黨薛國觀洩其事於朝御史袁鯨將具疏參論

  延儒因以㑹元卷進呈御覽莊烈帝批其卷曰正大博雅足式詭