Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


知博士齋易餅市𠊓王殿瓦換魚江上孝陵柴無端射取原頭鹿收得長

生苑内牌

   同孫浣心郁靜巖家純祜過福城觀華嚴會

不求身世不求年二六時中小有天今日雲門𦆵喫棒多生山谷少安禪

茶鐺藥臼隨時供蒲笠蕉團到處眠撒手懸崖無一事經聲燈火覺王前

 七言絶句

   下相懷古

戲馬臺前拜魯公興王何必定關中故人子弟多豪傑弗及封侯呂馬童

   無爲州雙烈詩爲嘉定學博沈陶軒賦

濡須城下起干戈二女芳魂葬汨羅安得米顚書大字井邊刻石比曹娥

   爲李灌谿侍御題高澹游畫

煙雨扁舟放五湖自甘生計老菰蒲誰將白馬西臺客寫作靑牛道士圖

   題釣隱圖贈陳鴻文

綠波春水釣魚槎縮項雙鯿付酒家忘却承明曾待詔武陵溪上醉桃花