Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  於斯事 先生梅村詩話九靑年十九登乙丑進士任吏科給事

  陞太常進戸部侍郎以枚卜遇譴歸嘗與余同使楚竟陵鄭淡石

  贈什曰剖斗折衡爲文章天下婁東與萊陽謂吾兩人也 張

  跋宋九靑送熊魚山文手卷熊魚山鄭淡石兩先生之爲諫官也

  一以三月去一以十月去顧其令吾吳則皆六年也蘇松財賦甲

  天下吳江華亭殷大尤冠二郡兩先生以德鎭之六年之内無逋

  賦無罷人百姓稱爲至平迺天子再命大吏稽錢穀時淡石行矣

  文書往來高下者久之獨兩先生調他職徵其說則曰以賦故也

  都人士目睽睽益不知所謂嗟乎苟不得所謂讀兩先生封事司

  矣苟不及讀兩先生封事讀宋九靑一篇送行文其亦可矣

  夜泊漢口 送黄子羽之任

 十年丁丑二十九𡻕

 充東宮講讀官 陳子龍贈吳太史充東宮講官詩蒼茛開震域靑

  殿接文昌霞氣騰元圃瓊條拂畫堂選端周典禮拜傅漢元良史

  職移仙省宮僚總帝郷金貞儲后重玉立侍臣莊羽䈁傳秋實詩