Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  結陳情等攻殺之尋入浙至閩拜兵部侍郎丙戌福州陷率川兵

  搏戰不克死

 九月執由崧以歸於京師

 先生應南京詹事之召甫兩月奕琛夤緣馬士英復柄用修舊郤先

 逮吳御史次擬先生先生知事不可爲又與馬阮不合乃謝歸

  明史奸臣傳朝政濁亂賄賂公行四方警報狎至士英身掌中樞

  一無籌畫日以鋤正人引𠒋黨爲務時有狂僧大悲出語不𩔖爲

  總督京營戎政趙之龍所捕大鋮欲假以誅東林及素不合者因

  造十八羅漢五十三參之目書史可法高宏圖姜日廣等姓名内

  大悲袖中海内人望無不備列獄詞詭秘朝士皆自危而士英不

  欲興大獄乃止 夏允彝幸存錄馬士英入政府方快於逐姜劉

  而用阮大鋮不復顧大柄之委去也大鋮一出凡海内人望無不

  羅織巧詆貪夫壬人無不湔洗拔用 先生冒辟𭛌五十夀序往

  者天下多故江左尙晏然一時高才子弟才地自許者相遇於南

  中刻壇墠立名氏陽羨陳定生歸德侯朝宗與辟𭛌爲三人皆貴