Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  桃之作旁皇吟賞𥨸有義山致光之遺憾焉雨窗無聊援筆屬和

  秋蛬寒蟬吟欺囑哳豈堪與間關上下之音希風說響乎河上之

 歌聽者將同病相矜抑或以爲同牀各㝱囅爾一笑也時庚寅元

  㝠之小月二十有五日上林珠樹集啼烏阿閣斜陽下碧梧博局

  不成輸白帝聘錢無籍貰黃姑投壺玉女知天笑竊藥姮娥爲月

  孤淒斷禁垣芳草地滴殘淸淚到蘼蕪靈璅森沈宮扇𮞉屬車轣

  轆般輕雷江長海濶欺魚素地老天荒信鴆媒褏上唾看成紺碧

  懐中泣忍化瓊瑰可憐銀燭風前淚留取胡僧認刼灰撾鼓吹簫

  罷後庭書惟別殿冷流螢宮衣蛺蜨晨風舉畫帳梅花夜月停銜

  璧金釭憐旖旎翻階紅藥笑娉婷水天閒話天家事傳與人間總

  淚零銀漢依然界玉淸竹宮香㶳露盤傾石碑銜口誰能語棋局

  中心自不平禊日更衣成故事秋風紈扇憶前生寒窗擁髻悲啼

  夜暮雨殘燈識此情

  嘉議大夫按察司使江公墓誌銘 贈李峩居御史

 八年辛卯四十三𡻕