Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  局求天下野史盡上史館於是先生足本出予鈔入百六叢書歸

  田之後爲友人借失云云意者明末降闖勸進諸臣子孫尙存故

  當時諱而不出與此本爲康熙甲寅鄒式金所刻在未開史局之

  前故亦闕虞淵沈中下二卷彝尊百六叢書爲人借失者雖稱後

  十八年從吳興書賈購得今亦不可復見此二卷遂佚之矣彝尊

  又稱其以三字標題仿蘇鶚杜陽雜編何光遠鑑戒錄之例考文

  章全以三字標題始於繆襲魏鐃歌詞鶚光遠遂沿以著書偉業

  敘述時事乃用此例頗不免小說纖仄之體其囘護楊嗣昌左良

  玉亦涉恩怨之私未爲公論然紀事尙頗近實彝尊所謂聞之於

  朝雖不及見者之確切而終勝草野傳聞可資國史之采輯亦公

  論也按近有虞山張氏刻本虞淵沈中下二卷全

  先生所著有春秋地理志春秋氏族志綏靖紀聞復社紀事秣陵

  春樂府梅村詩話鹿樵紀聞諸書又有臨春閣通天臺兩種樂府

  詞苑叢談吳祭酒作秣陵春一名雙影記嘗寒夜命小鬟

  歌演自賦金人捧露盤一詩黃東崖所謂法曲淒涼者正謂此詞